محصولات

به استحضار می رساند محصولات قابل عرضه این شرکت جهت استفاده در صنایع مختلف به شرح ذیل می باشد: